23.10.02

Dimecres, 23 d'octubre

Començament del Candide, ou l'optimisme, Voltaire Un llibre de 170 pàgines i 2 hores de lectura. D'acció ràpida i resultats permanents.

Fragment del primer capítol traduït per Jordi Llovet. Ed Proa

candide ... Pangloss ensenyava la metafísico-teòlogo-cosmolonigologia. Demostrava de manera admirable que no hi ha mai efecte sense causa, i que, en aquest món, el millor dels mons possibles, el castell de monsenyor el baró era el més bell dels castells i la senyora la millor de les baronesses possibles. - És cosa demostrada- deia Pangloss- que les coses són com són i no poden ser de cap altra manera: perquè si tot és fet d'acord amb un fi, tot és necessàriament a fi de bé. Fixeu-vos bé que els nassos han estat fets per portar ulleres, i per això hi ha ulleres.