8.10.02

Dimarts, 8 d'octubre

letters  Pàgines recomanades:

Mágica web on he trobat aquests altres enllaços per perdre's durant tot l'any. Sempre que entreu en aquestes revistes digitals heu de remenar bé els arxius i els links que recomanen.
Arts&Letters Daily
the New Criterion