22.10.02

Dimarts, 22 d'octubre

Cromet-anunci de revistes literàries

traducció Saltana: poesia i imatges : per als que volen llegir els autors en la seva llengua original i per als que ho volen però no en saben prou.
The Barcelona Review: revista de lletres i cultura , amb textos en català, castellà, anglès i francès.