7.10.02

Dilluns, 7 d'octubre

cartes Una setmana d'anar i tornar

E-mails que es van enviar i que es van contestar ( exemple de correspondéncia familiar extret del llibre Manuscrito Moderno. José Martinez Aguiló. Barcelona 1890.