18.4.05

Dilluns, 18 de maig


El retorn dels papers de Salamanca

caravana Aquests combois són el mitja de transport que el Govern espanyol hauria de posar a disposició de la Generalitat quan els arxivers hagin acabat la feina de microfilmar i embalar les 160 tones de documents oficials i privats que han de tornar a Catalunya.
Això permetria un viatge tranquil i garantiria la seguretat dels papers en el moment de sortir de Salamanca.