6.9.06Dimecres, 6 de setembre

Sil·labeig


lectura França reinstaura el mètode tradicional per ensenyar a llegir

El Periódico. Elianne Ros

La m amb la a, ma, la p amb la e, pe... Aquesta cantarella es tornarà a sentir aquest curs a les escoles franceses per imposició del Govern. El retorn al clàssic sistema per aprendre a llegir, el mètode alfabètic i sil.làbic, ha estat ordenat per decret després d'arribar a la conclusió que, amb els moderns enfocaments global o semiglobal (el majoritari a Catalunya), el 20% dels alumnes arriben al sisè curs de primària (11 anys) amb moltes dificultats per llegir i escriure...

continua a guanyats