6.4.06Divendres, 7 d'abril

Un Tramvia privilegiat

Notícia publicada a L'Arch de Sant Martí el 12 de Novembre de 1885. (Ortografia normalitzada)


tramvia Així pot anomenar-se el que va de Barcelona a Sant Andreu, i l'hem batejat així perquè tots els tramvies amb tracció de vapor han tinguat ocasió de córrer només el primer dia o fins que han causat alguna desgràcia: llavors les autoritats han pres la determinació de no deixar-los córrer més amb aquell motor. Com a exemple lo que s'inaugurà a Madrid, si mal no recordem, fa uns cinc o sis anys, i que a l'entrar a la plaça de la Cebada matà a una dona, essent privat tot seguit de córrer amb màquina de vapor. Igualment li succeí al tramvia que s'inaugurà, si la memòria no ens enganya, fa uns tres o quatre anys, de Barcelona Sarrià: a l'entrar en aquella darrera població va descarrilar i es ficà la màquina dintre d'una casa causant desgràcies, matà a una dona i tirà a terra el frontís de la casa. Com lo de Madrid, fou privat per les autoritats de que corregués per medi de locomòbil...

continua a invents