2.3.06Dijous, 2 de març

Una nevera pot ser:

"A fridge is many things to many people; a source of ice for cocktails, left-overs for the hungry, final resting place for unknown vegetables, refuge of beer, and where milk goes to die".

i moltes coses més:

"Amiga Nevera". Joan Barril

nevera Els antics romans tenien a l'atri una representació dels seus déus domèstics, els manes, els lars i els penats. No es tractava de grans déus pels quals valgués la pena iniciar una guerra o posar-los de testimonis de la idoneïtat del nou emperador. Els manes, lars i penats eren allà, al domus dels patricis per sostenir la prosperitat de la família. A les cases actuals ja no hi ha petits déus. Ni tan sols aquella rajola on es llegia "Déu vos guard". L'esperit domèstic ha deixat pas a la matèria. Avui l'ànima de qualsevol domicili no està en una imatge ni en una frase. La verdadera ànima d'una casa es troba a l'interior de la nevera...

Continua a invents