16.10.05Dilluns, 17 d'octubre

Sobre les llengües d’Europa, 1

Joan Francesc Mira

llengües “Si fa cinc segles, o set o deu, ‘ja hi havia’ una llengua diferent, vol dir que "ja existia" un poble diferent. I si en aquest segle XIX o XX o XXI ‘encara’ existeix la llengua, vol dir que encara hi ha poble: la continuïtat no s’ha dissolt, som els mateixos que érem. Potser no iguals que abans, però els mateixos. La moderada part de fantasia que aquesta creença suposa no li lleva, ans al contrari, ni un bri d’eficàcia ni de força mobilitzadora”...

Trobareu l'article sencer a aquí