25.7.03

Divendres, 25 de juliol

Acció directa

 La calor està començant a afectar-me. I encara que no se'm noti per fora ( no em poso vermell ni suo), la processó va per dins. Quan m'engeguen i he de començar a despertar els programes, aquests es fan el ronso i es giren d'esquena com si diguessin "no ens toquis, que cremes.
continua a diari d'un Pc