1.2.03

Dissabte, 1 de febrer

Cromet guanyat: No som importants per a la vida .

Entrevista a la geobiòloga Lynn Margulis, que, a banda de recordar-nos els orígens, ens posa al lloc que ens toca.

Bactèria "Som una part recent d'un tot antic i enorme: ¡Gaia, la vida!. L'ésser humà no podria destruir la vida encara que ho vulgués".
"Gaia és la resultant de bilions d'éssers que pugnen, s'alimenten, s'aparellen, i excreten des de fa 3.600 milions d'anys en aquest planeta".
"Els mitocòndris de les nostres cèl.lules són vestigis de bactèris respiradors d'oxigen, que duien una vida lliure fins que es van simbiotitzar"
(article de La vanguardia)