2.10.06Dimarts, 3 d'octubre

Quixotada


circ Madrid, 4 de juny de 1885 - Sr. Dr. de L'Arch de Sant Martí.-Molt senyor meu: havent seguit pas per pas las campanyas empresas pel seu apreciat periódich contra la política de nostra capital, d'aquest centre que ho es d'activitat purament burocrática, me prench la llibertat d'escriureli avuy per primera vegada pera que conega las miserias y baixesas perque ha tingut que passar una vara infelis.
Fa pochs dias que sortí de Barcelona pera eixa Cort un cavaller que no es de cavalleria, ab cartas de recomanació á diferents personatjes del Centre, entre'ls quals recorlo l'inhábil Sedó, l'entremaliat Martos, lo joganer Morayta, lo terrible Sagasta, lo vostre diputat Labajos, etc, á fi que entre tots li concedissen lo que tant desitja...

continua aquí