4.3.05

Diumenge, 6 de març

Hits medievals: "La cançó de l'aurifany"

hits No passaren gaire dies partiren de Gènova, e anaren a Monferrat, e posaren en l'espital. E venien cascun jorn a pendre el relleu que donaven als pobres a la porta del palau del marquès, e moltes vegades esperant cantaven, en tant que lo marquès ho hagué a saber, e féu-los manar que venguessen davant ell. Venguts los captius, lo marquès los oí, e altà's tant d'aquell cantar e d'aquella cançó de l'orifany, que açò fonc meravella gran. E de continent tramès a dir a sa sor, que jaïa malalta, que allí havia dos captius qui cantaven molt bé. Si els volia oir. La Güelfa respòs que li plaïa, e així lo marquès manà que a la Güelfa los amenassen...

Continua a autors tastats