6.8.03

Dimarts, 5 d'agost

Illots mentals

 silentEstimada senyora,

Hem llegit atentament les seves consultes, la de l'associació contra els espectacles que fan els dels mòbils i la de fer pagar una multa als que interfereixen els seus pensaments. Enllestirem això primer. Ja analitzarem després la seva proposta de constituir-se en públic forçat. continua al consultin