12.3.03

Dijous, 13 de març

Una de romans...

centurió Les autoritats romanes han creat un nou cos de funcionaris: el dels centurions. El que era una feina envoltada de picaresca, ara passarà a convertir-se en un ofici de veritat: amb uniforme i sou.