14.12.02

Dissabte, 14 de desembre

Gens exemplars


ratolí Les semblances entre els homes i els ratolins no són cosa d'ara. I pel que sembla un gen sí fa la cosa. Ja fa segles que algú va proposar a una rata que es passés al nostre bàndol. Pero, com a bones observadores de la conducta humana, s'estimen més no aceptar cap canvi. Es conformen fent escapades virtuals pels nostres contes i dites i cedint els drets d'imatge al ratolí del Pc.

Juan José Millás i Ramon llull, bons conreadors de l'art de l'exemple, us ho explicaran millor