1.11.02

Divendres, 1 de novembre

El contracte del dibuixant

Penyiscola- XVII
L'atlas de Texeira.
Temps era temps, quan no hi havia màquines de fotografiar que capturessin la vida a través de l'objectiu, avions que arrepleguessin imatges al vol, ni satèl.lits que ens vigilessin i ens deixessin el planeta ben retratat, uns senyors van sentir la curiositat per fixar tot el que l'home havia creat fins a la data.... continua a viatges