24.5.02

barrets


Cromet de la sèrie autors remenats. Crònica de l'actualitat dels escriptors catalans. L'escriptor, neix o es fa? Existeix la categoria laboral d'escriptor i , per tant un salari mínim pels que s'hi apunten.
Totes aquestes preguntes, i moltes més, són apuntades en aquest article de carles miró


Els escriptors que no hi ha.

Durant un temps, quan algú em deia allò de “Ah, així que tu també escrius” —aquest verb horrible, quan s’utilitza sense complement directe—, contestava amb una frase d’un personatge de Clint Eastwood: “Sí, cartes.” La gent reia o no reia; però, amb una mica de sort, jo aconseguia esquivar la pregunta. Si no em falla la memòria, he fet riure més la gent en l’últim any, els cops que he dit “no sóc escriptor” que, abans, amb l’acudit de les cartes. Potser val la pena que m’expliqui una mica, ja que tinc el do de fer-me malentendre tant.

La resta del text és a apunts